גירסה מספר 4 מחליפה את מילון זה - לחצו כאן על מנת לעבור לגירסה המעודכנת

מילון מונחים - שילוח בינלאומי גרסה 3.0

 מילון המונחים בשילוח בינלאומי מכיל 2 רשימות :

 

הראשונה בשפה האנגלית הכוללת מונחים מקצועיים הנהוגים לשימוש ברמה הבינלאומית ובישראל.

השנייה כוללת רשימת מונחים בשפה העברית השכיחים מעצם טיבם בישראל.

המונחים במילון בעמודת המונחים הינם בתצורתם השכיחה ביותר בשימוש. יחד עם זאת, השימוש במונחים בתחום השילוח הבינלאומי יכול שייעשה לעיתים בשימוש בשם המלא באנגלית של המונח ( לדוג' : OPEN SIDE CONTAINER ) ולעיתים בקוד המקוצר ( O/S ).

מומלץ להיעזר במנגנון החיפוש ( CTRL-F) במטרה לאתר מושגים היכולים להימצא הן בעמודת המונחים, הן בעמודת המינוח ולעיתים בעברית או באנגלית בלבד.

 

המידע המוצג במילון הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אין עורך המילון ו/או עו"ד רוני גולן נושאים באחריות כלשהי כלפי המשתמשים  ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים. אין במילון ובשימוש בו כדי לפטור את המשתמשים בו מבדיקה של המידע הרלבנטי במקור בטרם יעשו בו שימוש. ניתנת בזאת רשות לעשות שימוש פרטי בלבד במילון המונחים תוך ציון המקור.

 

מילון המונחים הוכן ונערך ידי אורן האן.

בכל שאלה, הערות והארות ניתן לפנות לעורך בדואר אלקטרוני :

 

onc@smile.net.il or orenair@hotmail.com

למילון המונחים באנגלית לחצו כאן

 

שילוח בינלאומי – מונחים בעברית

גוף המייצג את האינטרסים של בעלי המטענים בנושאי אחסנה וספנות אל מול חברות הספנות ונמלי הים  .

אגוד המשתמשים בהובלה ימית

אגף של משרד האוצר (במסגרת מנהל הכנסות המדינה), מופקד על גביית מסים עקיפים, מכס, מע"מ, מס קניה, היטלים על היבוא והיצוא ועל אכיפת דיני היבוא והיצוא במדינת ישראל.

פועל מכוח פקודת המכס, חוק מע"מ, חוק ההיטלים, חוק מס קניה על טובין ושירותים, ויתר דיני הפיקוח על היבוא והיצוא.

אגף המכס והמע"מ

תשלום המוטל על ידי רשויות השלטון ויש כנגדו תמורה   ( בניגוד למס ).

אגרה

תשלום לרשות הנמלים ומסופיה עבור ניטול מטענים במסוף כגון שימוש במלגזות, עגורנים וכד'.

סעיף 12 לפקודת המכס קובע כדלקמן :

" 12. סבלים ואגרות סבלות

המנהל רשאי להתקין תקנות בדבר העסקתם של סבלים העובדים במחסני המכס או בכל מקום הנתון לפיקוח רשות-המכס, והוא רשאי לקבוע את השכר שייגבה בעד שירותים אלה.".

אגרת סבלות

1.02% מערך CIF או 250$ לטון מקסימום.

נעדר חיוב במע"מ שכן סכום זה נכלל ברשומון.

המוצרים שפטורים מאגרה: משלוחי דואר,חפצי נוסעים, יהלומים, צידה ואספקות לאוניות, כלי שיט, כתב יד עתיק, ספרים יקרי ערך, ציורים, פסלים, דוגמאות מיובאות, דלק, שמן אספקה ותחמושת הנטענים באוניות מלחמה בלבד.

אגרת רציף ביבוא

0.2% מערך FOB או מקסימום 250$ לטון.

אגרת רציף ביצוא

תשלום ראשוני בדומה לאגרת רציף ביבוא ולאחר מכן החזר בשיעור של 35$ לטון או 15$ לטון במקרים בהם המטען שוהה בנמל.

אגרת רציף ליבוא זמני

תשלום אגרה בשיעור של 7$ לטון.

אגרת רציף למטענים במעבר (למדינה שכנה)

ביחס לשטעון בתוך הנמל המוצהר מראש:

1$ לטון לפריקה או 1$ לטון לטעינה.

אגרת רציף למטענים בשטעון

אונייה שניתן לשנע לתוכה מטען בנסיעה.

בעיקר מיועדת להובלת מטענים חריגים, מכוניות , טריילרים וכו'. ראה RO.

אוניית גלנוע

פקטור המעכב את תהליך השחרור של הטובין מהמכס.

אילוץ

נוהל אימות תעודות מקור.

הנוהל הינו חלק מהסכם הסחר בין ישראל לאיחוד האירופאי ( בסחר מול ארצות הברית לא קיים נוהל אימות ).

במקרים בהם תעודת המקור אינה נראית תקינה ניתן לשלוח את תעודת המקור פיזית חזרה לצורכי אימות.

מדינת היבוא מחוייבת להשיב למדינת היצוא תוך 10 חודשים האם התעודה תקינה אם לאו.

אימות מסמך העדפה

אך לא יותר.

אל"י

אך לא פחות.

אל"פ

אזור סחר חופשי.

אס"ח

האדם אשר בודק פיזית את הטובין בתהליך ההתרה ממכס.

בודק מכס

מס קצוב החל על מוצרי הדלק שמקורם ביצור המקומי.

המס החל על מוצרים אלו ביבוא הוא מס הקנייה.

בלו דלק

ביטוח סיכוני סחר חוץ.

IFTRIC

החברה הממשלתית לביטוח סיכוני חוץ. 

בסס"ח

 

סעיף 1 לפקודת המכס :

"הבעל, היבואן, היצואן, הנשגר או הסוכן של אותם טובין, וכל המחזיק, או הזכאי לטובת הנאה, בהם, או שיש לו שליטה עליהם או כוח לעשות בהם, וכל המתחזה כאחד מאלה, למעט פקיד-מכס במילוי תפקידו הרשמי;".

בעל טובין

סעיף1 לפקודת המכס :

"בעל" לענין כלי הובלה - לרבות אדם הפועל כסוכנו של הבעל, או מי שהבעל הרשהו לקבל דמי הובלה או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר לאותם כלי   הובלה; ".

בעל כלי ההובלה

סעיף 1 לפקודת המכס :

"המנהל וכל גובה מכס, וכן פקיד ראשי הממלא תפקיד באותה שעה ובאותו מקום וכל פקיד-מכס הממלא תפקיד באותו ענין; ".

גובה מכס

דוח גילוי עבירה.

מסמך במסגרת תהליך השחרור במכס המלמד על אי עמידה בדיני היבוא, או הצהרת סיווג שגויה – כזו שהיבואן ו/או סוכן המכס היו אמור שלא לעשותה. במרבית המקרים, בהמשך לקביעת דג"ע, מוטל כופר כסף על מי שנמצא אשם בעשיית העבירה ( סוכן המכס, או היבואן, או על שניהם).

דג"ע

תעריפי דמי ההובלה הם פונקציה של דרך ההובלה:

ים מטען חלקי יחושב לפי יחס נפח משקל של 1:1.

אוויר יחס נפח משקל 1:6.

יבשה יחס נפח משקל 1:3. 

דמי הובלה

דלק סילוני.

דס"ל

סעיף 130 לפקודת המכס קובע כדקלמן :

"130. דרכי קביעת ערכם של טובין מוערכים

ערכם של טובין מוערכים ייקבע כלהלן -

(1) לפי ערך עסקה שבה נרכשו, מחושב לפי הוראות סעיף 132;

(2) בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקה (1) - לפי ערך עסקה שבה נרכשו טובין זהים, מחושב לפי הוראות סעיפים 133או-133ג;

(3) בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקה (2) - לפי ערך עסקה שבה נרכשו טובין דומים, מחושב לפי הוראות סעיפים 133בו-133ג;

(4) בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקה (3) - לפי מחיר מכירה בישראל, מחושב לפי הוראות סעיף 133ד;

(5) בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקה (4) - לפי ערך מחושב, בהתאם להוראות סעיף 133ה;

(6) בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים לפי פסקה (3), ועל אף שניתן לקבוע את ערך הטובין לפי הוראות פסקה (4) - לפי הוראות פסקה (5) תחילה, וזאת בהתאם לבקשת היבואן ובאישור גובה המכס;

(7) בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין המוערכים כאמור בפסקאות (1) עד (6) - לפי הוראות סעיף 133ו. ".

ראה גם ערך עסקה וערך לצורכי מכס.

דרכי קביעת ערכם של טובין למכס

הצעת חוק.

ה"ח

סעיף 1 לפקודת המכס :

" ייבואם של טובין, או ייצואם, או הובלתם לאורך החוף או דרך גבולות היבשה, בכוונה להונות את האוצר או לעקוף כל איסור, הגבלה או תקנה בענין ייבואם, ייצואם והובלתם של טובין כאמור, ולרבות כל נסיון לעשות אחד המעשים האלה בכוונה כאמור; ".

הברחה

הוראת שעה.

הו"ש

סעיף 150 לפקודת המכס קובע כדקלמן :

" 150. החזרת מכס ששולם

המנהל רשאי להחזיר מכס או לוותר על תשלומו, כולו או מקצתו, באחת מאלה:

(1) הטובין אבדו, הושמדו, ניזוקו או נעזבו לרשות המכס, בין בעודם בפיקוחה ובין לפני כן; ובלבד שלא תוגש תביעה להחזרה או לויתור אחרי שסולקו הטובין מפיקוח רשות המכס;

(2) הטובין סולקו מפיקוח רשות המכס ותוך ששה חדשים לאחר סילוקם נתגלו בהם אי-התאמה לתנאי המכר או ליקוי, שהיו קיימים בהם בשעת סילוקם; ובלבד שהתביעה על החזרה או ויתור הוגשה מיד לאחר הגילוי האמור והוכח להנחת דעתו של גובה המכס כי לא היה בטובין כל שימוש בישראל, או אם היה שימוש, לא היה זה אלא השימוש שגרם לגילוי אי-התאמתם לתנאי המכר או לגילוי ליקוי שהיה קיים בהם בשעת סילוקם ואילולא אותו שימוש לא היו אי-ההתאמה או הליקוי ניתנים לגילוי.".

החזר מכס ששולם

היטל בגובה של סובסידיה על מוצר שניתן על ידי מדינה כלשהי על מנת לאפשר למוצר להתמודד בדרך שווה בשוק המקומי.

היטל משווה

החזר מיסים על מוצרי יבוא ששימשו לייצור מוצרים לייצוא. מדינת ישראל מציעה לציבור היצואנים החזר מיסי יבוא ( מכס ומס קניה ) ששולמו על תשומות היצור המיובאים. פירושו של דבר, שיצואן ישראלי שמייבא חומרי גלם ומשלם עליהם מכסים או מס קניה, יהיה זכאי לקבל החזר של מיסים אלו לאחר הוכחת היצוא לחו"ל של המוצרים שייצר מחומרי הגלם האלה .

סעיפים 156 ו 160 קובעים כדקלמן :

" 156. הישבון בטובין שלא חל בהם תהליך ייצור

(א) טובין שיובאו - חוץ מטובין שיובאו בצובר - והם מיוצאים תוך ששה חדשים מיום סילוקם מפיקוח רשות המכס, יותר עליהם הישבון של תשעים אחוז מסכום המכס ששולם עליהם, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של גובה המכס כי לא היה בטובין כל שימוש בישראל, או אם היה שימוש, לא היה זה אלא השימוש שגרם לגילוי אי-התאמתם לתנאי המכר או לגילוי ליקוי שהיה קיים בהם בשעת סילוקם ואילולא אותו שימוש לא היו אי-ההתאמה או הליקוי ניתנים לגילוי.

(ב) המנהל רשאי להאריך את התקופה לייצוא הטובין כאמור בסעיף קטן (א) עד לשנה מיום סילוקם מפיקוח רשות המכס;ובאישור שר האוצר רשאי הוא להאריך לתקופה נוספת.

(ג) רשאי המנהל, באישור שר האוצר, להתיר במקרים מיוחדים או בסוג מיוחד של מקרים, הישבון של יותר מתשעים אחוז מסכום המכס ששולם על טובין כאמור בסעיף קטן (א)."

"160. הישבון בטובין שחל בהם תהליך ייצור

טובין מכל סוג או הגדר שיוצרו בישראל והם מיוצאים לחוץ לארץ, או שאינם מיוצאים אבל הם מן הסוג שיבואו פטור ממכס, או שחל עליהם פטור ממס קניה אם נמכרים לעולה כמשמעותו בתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 רשאי שר האוצר, בצו, להתיר על כל טובין ששימשו לייצורם, או על מקצתם, הישבון מן המכס המוטל עליהם ולפרט את התנאים שלפיהם יש ליתן את ההישבון; שיעור ההישבון ייקבע בצו, באחוזים מהמכס ששולם על הטובין ששימשו לייצור כאמור או בדרך אחרת שיקבע שר האוצר. ".

הישבון

העברת הזכויות והחובות על פי הפוליסה מהמבוטח לאחר באמצעות הסבה על ידי חתימה על גב הפוליסה ומסירתה.

הסבת פוליסה

מקורו של ההסכם בארגון הסחר העולמי.

הסכם זה דן בכל ההיבטים הקשורים בהגנה על זכויות  הבעלים על היבטים לא מוחשיים של טובין בהם הושקעו הון, מאמץ וכושר יצירה. כגון : זכות יוצרים, סימן רשום, פטנט וכו'. 

בשנת 1995 חתמה ישראל על הסכם טריפס והתחייבה להתאים את חוקיה לדרישות ההסכם עד שלהי שנת 1999.  

בסוף שנת 1999 נחקק החוק לתיקון דיני הקניין אשר נכנס לתוקפו ביום 1.1.00.

בעת גילוי של "טובין מפרין" על רשויות המכס לפעול בהתאם לשלבים הקבועים בחוק .

ראה טובין מפרין.

הסכם טריפס

הסכם סחר חופשי ואיחוד מכס בין מדינות דרום אמריקה  : ברזיל, אורווגאי, פרגוואי, ארגנטינה וצילה.

הסכם מרקוסור

מונח בנקאי שפירושו: אי התאמה בין מסמכים המוצגים לבנק לדרישות מכתב האשראי.

לעניין זה ראה DISCREPANCY.

הסתייגות

סכום קבוע או אחוז מסכום הביטוח הקבוע בפוליסה אותו ינכה המבטח מהתביעה.

השתתפות עצמית

תהליך ( כיום אלקטרוני ) המאפשר את שחרור הטובין מרשות המכס על ידי הגורם שהוסמך לכך על ידי בעל הטובין.

התרה

אחד מעקרונות פוליסת הביטוח.

זהו הקשר ( החוקי ) בין המבוטח לבין הרכוש המבוטח    ( בעלות, שעבוד וכו' ) והקובע כי אם ייגרם לטובין נזק או אובדן ייגרם נזק אף למבוטח.

ניתן להעביר את הזכויות והחובות על פי הפוליסה מהמבוטח לאחר באמצעות הסבה על ידי חתימה על גב הפוליסה ומסירתה. 

זיקת הביטוח

הגנה בדומה לפטנט ביחס לזנים מיוחדים של צמחים.

זכות מטפחים

סטטוס מכס ביחס לטובין אשר "עברו" בהצלחה את בדיקת מערכת נמרוד.

זמינות

סעיפים 77, 83 84 לפקודת המכס קובעים כדקלמן :

"77. חובותיו של בעל רשיון

בעל רשיון מחסן -

(1) יערום ויסדר את הטובין במחסן באופן שתהא בכל עת גישה סבירה לכל אריזה ואפשרות לבדקה;

(2) יספק אורות במידה מספקת וכן מאזני צדק, משקלי צדק ומידות צדק לשימושו של פקיד-המכס;

(3) ישיג את הפועלים והחמרים הדרושים לקליטת הטובין המוחסנים, לבדיקתם, לאריזתם, לסימונם, לטמינתם בחביות, לשקילתם, ולעריכת המלאי שלהם בכל שעה שגובה המכס ירצה בכך;

(4) יספק להנחת דעתו של המנהל מקום מתאים לעבודה משרדית.

(5) ינהל רישום של מצאי הטובין במחסן, בדרך שתיקבע בתקנות .".

"83. חבותו של בעל רשיון

טובין מוחסנים שסולקו מן המחסן בלי רשות, או לא הוגשו לפקיד-המכס כשדרש זאת, ולא ניתן עליהם הסבר להנחת דעתו של גובה המכס - בעל הרשיון של המחסן ישלם את כל המכס על אותם טובין ונוסף על המכס סכום של חמש לירות על כל אריזה או חבילה שסולקה, או שלא הוגשה, או כפל המכס.

84. חסר בטובין מוחסנים

נמצא חסר באחת האריזות של טובין שיובאו והוחסנו, ואין לתלות את החסר בכליה טבעית או בסיבה כשרה אחרת, יהא בעל רשיון המחסן חב, לפי דרישה בכתב מאת גובה המכס, לשלם כפל המכס החל על כמותם או על שווים של הטובין כפי שהוחסנו לראשונה. ".

חובותיו של בעל מחסן

חובת המבוטח לנהוג תמיד כאילו אינו מבוטח.

חובה זו באה לידי ביטוי בשני היבטים:

א.   הקטנת וצמצום הנזקים.

ב.   שמירה על זכויות המבטח כלפי צדדיים שלישיים האחראים לנזק ( למחות כנגד המזיקים ולהימנע מלשחררם מאחריות ). 

חובת הקטנת נזקים

עמידה בדיני היבוא המסדירים באילו תנאים צריך לעמוד מי שחפץ לייבא טובין לרבות רשיון יבוא, אישור מכון התקנים, אישור יבוא מזון, וחובת סימון הטובין בשפה כלשהי.

חוקיות היבוא

החרמת הטובין ( על ידי מנהל המכס ) עקב אי עמידה בהוראות ובתנאים של המכס.

חילוט

חקירות ופיקוח.

חקו"פ

תחליף למסמך ההעדפה האירופי.

עד לסכום של 6000 יורו רשאי היצואן להצהיר באופן עצמאי ללא תעודה על גבי חשבון הספק כי הטובין מקוריים.

המסמך חייב להיות מקורי ולכלול את חתימת ידו של היצואן.

קיימים אף תחליפים למסמכי ההעדפה בסחר אל מול מדינות אחרות כדוגמת הקנדי עד לסכום של 1600 דולר קנדיים.

חשבון הצהרה מוגבל

תחליף למסמך ההעדפה האירופי הניתן על ידי יצואנים מוסמכים.

תהליך ההסמכה מקורו בבקשה מיוחדת ליחידת היצוא       ( יחידת מכס ) המוגשת על ידי יצואנים אשר מייצאים בסכום העולה על מיליון דולר בשנה FOB ובעלי עבר נקי מעבירות במהלך חמש שנים קודם להגשת הבקשה.

עם קבלת האישור ניתן ליצואן מספר יצואן מוסמך : AUTOHRIZED NUMBER.

היצואן מצהיר על מקוריות הטובין  בצירוף מספרו כיצואן מוסמך.

חשבון הצהרה שאינו מוגבל

חשבון דמי ההובלה.

מונפק בשני העתקים. העתק אחד נמסר לרשויות המכס ואילו השני לידי היבואן.

חשבון מטענים

חשבון אישור יצוא ( תעודת מקור ) המונפק על ידי קונסוליות של מדינות מסוימות תמורת תשלום.

* מצרים

חשבון קונסולרי

טובין בלתי נתבעים ( על ידי היבואן ).

טב"ן

סעיפים 40-42 לפקודת המכס קובעים כדקלמן :

" 40. סמכות לאסור יבוא

(א) הממשלה רשאית, בצו, לאסור, להגביל או להסדיר ייבואם של טובין או של סוג טובין - פרט לפרסומים , שניתן לאסור את ייבואם לפי סעיף קטן (ב) - לישראל או לשטח או למקום שבישראל בין ביבשה בין בים ובין באויר, ורשאית היא בצו זה לפרט את הטובין או את סוג הטובין שעליהם יחול הצו בין דרך כלל ובין במיוחד, בין בציון ארץ מוצאם או נתיב ייבואם ובין באופן אחר.

(ב) הממשלה רשאית, בצו, לאסור על ייבואם של פרסומים, אם היא סבורה שהוא פוגע בטובת הציבור;ולגבי פרסום עתי רשאית היא לאסור, באותו צו או בצו נוסף, גם ייבואם של גליונות הפרסום שיצאו קודם לכן או שיצאו מכאן ואילך.

41. יבוא אסור

לא ייבא אדם טובין שייבואם אסור.

42. טובין אסורים

ואלה טובין שייבואם אסור:

(1) טובין שייבואם נאסר בפקודה זו או בכל חוק אחר שהוא בר-תוקף בישראל אותה שעה, או על פיהם ;

(2) מטבעות כוזבות או חקויות או שאינן לפי המתכונת הקבועה מבחינת המשקל או הצריפות;

(3) דברי דפוס, ציורים, ספרים, גלויות, תחריטים ליתוגרפיים או אחרים, שהם פרוצים או מגונים. ".

טובין אסורים

טובין שיש לשלם עליהם מכס.

טובין חבי מכס

סעיף 200א לפקודת המכס קובע כדקלמן :

"200א. עיכוב טובין מפרים

(א) מצא המנהל בדרך של קבלת הודעה כאמור בסעיף 7ד לפקודת זכות יוצרים, או סעיף 69א לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972 (להלן - פקודת סימני מסחר), או בדרך אחרת כי קיימת לכאורה הפרת זכות יוצרים או הפרת זכות בסימן מסחר, ינקוט צעדים כדלקמן:

(1) יורה לעכב את שחרור ההעתקות או הטובין, שנטען לגביהם שהם מפרים (להלן - טובין מפרים), ל - 3 ימי עבודה; המנהל רשאי, מטעמים מיוחדים להאריך את העיכוב כאמור לתקופה נוספת שלא תעלה על 3 ימים;

(2) יודיע בכתב למי שלדעתו הוא בעל הטובין המפרים לכאורה על עיכוב שחרורם בצירוף העתק ההודעה אם ניתנה, והעתק הערבות העצמית;

(3) יודיע לבעל זכות היוצרים או לבעל סימן המסחר (להלן - בעל הזכות), שעוכבו הטובין המפרים ויקבע את סכום הערבות הבנקאית שעליו להפקיד לפי סעיף קטן (ג), וזאת נוסף על הערבות העצמית לפי סעיף 7ד לפקודת זכות יוצרים או 69א לפקודת סימני מסחר, כאשר ניתנה הודעה;

(4) יודיע לבעל הזכות על עיכוב שחרור הטובין המפרים, וכי העיכוב יבוטל לאחר 3 ימי עבודה מיום העיכוב אם לא יפקיד את הערבות או הערבויות שנדרש להפקיד,. ולאחר 10 ימי עבודה מיום מסירת ההודעה על העיכוב אם לא יגיש תובענה לבית המשפט.

(ב) המנהל רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את התקופה להגשת התובענה האמורה בסעיף קטן (א)(4) ב - 10 ימים נוספים.

(ג) בתוך 3 ימי עבודה מיום העיכוב יגיש בעל הזכות למנהל ערבות בנקאית בסכום שקבע המנהל לפי סעיף קטן (א)(3), שיש בו כדי לכסות כל הוצאה הקשורה לעיכוב או כדי לפצות על כל נזק שייגרם על ידי העיכוב.

(ד) עם הפקדת הערבות לפי סעיף קטן (ג) ימסור המנהל לבקשת בעל הזכות דוגמאות מהטובין המפרים המעוכבים כאמור, לצורך בדיקתם וכן את שמו ומענו של יבואן הטובין המפרים; הוצאות הבדיקה, לרבות ההוצאות להעברתן של הדוגמאות אל מקום הבדיקה יחולו על בעל הזכות.

(ה) המנהל יבטל את עיכוב הטובין המפרים אם עד תום התקופות לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) לא פעל בעל הזכות כאמור בהם.

(ו) שר האוצר רשאי לקבוע תקנות לביצוע סעיף זה ובכלל זה אגרות שעל המבקש לשלם. ".

טובין מפרים

ילקוט הפירסומים.

י"פ

יבואן במעקב.

רשויות המכס מחליטות לעיתים כי יש צורך לעקוב אחר יבואן ספציפי.

הרשומון מופק כי.ב.ע ובעקבות כך לא ישתחררו הטובין ללא בדיקה של המכס.

י.ב.ע

יבוא לפרק זמן מסוים, שלאחריו, הטובין המיובאים ביבוא זמני, מיוצאים לחו"ל.

היבוא הזמני שונה מיבוא רגיל המהווה יבוא לצריכה בארץ.
בדרך כלל, היבוא הזמני משוחרר ממכס עם הפקדת עירבון בגובה המסים שלא שולמו, עד להוכחת היצוא. זאת בניגוד ליבוא באמצעות
ATA CARNET הפטור מדרישת העירבון.

יבוא זמני

סמכות הנתונה לשלטונות המכס לכפר על עבירה שנעשתה ביבוא על ידי תשלום כסף ( העדר סימון, העדר רישיון וכו' ) .

לאחר ששולם הכופר לא יינקטו עוד צעדים כנגד אותו אדם בגין אותה עבירה.

תשלום הכופר ישולם בעבר השחרור ובכפוף להחלטת ועדת יבוא.

סעיף 231 לפקודת המכס " סמכות לכפר על עבירות ":

"(א) עבירה או כל מעשה שנעשו, או שיש חשד שנעשו, בידי אדם נגד הוראות פקודה זו, המנהל וכל פקיד-מכס אחר שהממשלה הסמיכה אותו לכך בצו, רשאי לכפר עליהם על ידי שיקבל מאותו אדם תשלום כסף שלא יעלה על עונש הממון המכסימלי שהוא עשוי להתחייב בו על פי פקודה זו בשל אותה עבירה או בשל אותו מעשה.

(ב) היו כלי שיט, כלי הובלה או טובין או דברים אחרים צפויים לחילוט על פי פקודה זו בשל עבירה או מעשה שנעשו בהם, וכופר על העבירה או על המעשה כאמור, המנהל או פקיד-המכס המוסמך רשאים לחלטם.

(ג) שולם הכופר האמור למנהל או לפקיד-המכס המוסמך, אין לנקוט עוד כל הליך בנוגע לאותה עבירה או לאותו מעשה כנגד האדם שכופר לו, ואם הוא במשמורת יש לשחרר אותו. "

כופר כסף

כלי הובלה בהקשר של פקודת המכס סעיף 1 :

" כלי שיט, כלי רכב, כלי טיס או בעל חיים המשמשים להובלת טובין; ".

כלי הובלה

כללי המקור מגדירים את מקוריותם של טובין בכפוף להסכמי הסחר.

כללי המקור אף קובעים את הכללים למילוי תעודות המקור וכן את תוקף ותקפות התעודה בכל הסכם.

על מנת לזכות בהטבות המיכסיות במסגרת הסכמי הסחר יש לעמוד בתנאים הבאים:

1. עמידה בכללי מקור

2. הובלה במישרין או MNC או שטר מטען במעבר THROUGH B/L .

3. מסמך העדפה תנאי מקדמי לקבלת המסמך הינו עמידה בכללי מקור.

כללי מקור

גוף המאגד בתוכו את סוכני האוניות.

לשכת הספנות

מספר המהווה חלק מהמפתח המזהה יחידת מטען ספציפית. ראה HS.

מזהה מטען

מחסן המאפשר החסנה של כל גורם למעט של בעל המחסן. 

סעיף 69 לפקודת המכס :

" 69. מחסנים לסוגיהם

מחסנים רשויים יכול שיהיו משני סוגים:

(1) מחסנים כלליים המשמשים להחסנת טובין בכלל;

(2) מחסנים פרטיים המשמשים להחסנת טובין של בעל הרשיון בלבד. "

מחסן כללי ( רישוי )

מחסן מסוף מטענים המיועד לריקון, פיצול, המכלה ואחסנה של מטענים הנמצא שלא ב"קו המים" או בשדה התעופה.

מחסן עורפי

מחסן המאפשר אחסנה של סחורה השייכת רק לבעל המחסן.

סעיף 69 לפקודת המכס :

" 69. מחסנים לסוגיהם

מחסנים רשויים יכול שיהיו משני סוגים:

(1) מחסנים כלליים המשמשים להחסנת טובין בכלל;

(2) מחסנים פרטיים המשמשים להחסנת טובין של בעל הרשיון בלבד. "

מחסן פרטי ( רישוי )

מחסן בפיקוח ורשיון המכס, המאחסן טובין שטרם שוחררו מפיקוח המכס, והמאפשר ליבואן לשחרר טובין אלה טיפין-טיפין (ברמה של קרטונים בודדים). אחסנת המשלוחים נעשית בגושים (כל משלוח נרשם כגוש). מספור הגושים כולל את השנה, ומספר רץ (לדוגמה: 03-2001, פירושו הגוש שמספרו 2001, בשנת 2003).

יתרונות לאחסנה במחסן רישוי :

שחרור הדרגתי של טובין.

חסכון בניהול מחסן ומלאי. התשלום למחסן הוא עבור נפח האחסון שהולך ומצמצם.

ביצוע פעולות רישוי במחסן.

מחירי האחסון נתונים למשא ומתן.

סעיף 1 לפקודת המכס מגדיר מחסן רישוי :

"מקום שהוא רשוי להפקיד בו טובין רשומים להחסנה ושבו מותר להניחם, להחזיקם ולהבטיחם עד לשחרורם מפיקוח רשות המכס כאמור בסעיף 14;".

סעיפים נוספים בהקשר זה :

"68. טובין מותר להחסין

(א) טובין שאין החסנתם אסורה לפי תקנות, מותר להחסינם במחסנים רשויים על ידי המנהל, בכפוף לתנאים שנקבעו.

(ב) המנהל רשאי לפרש ברשיון המחסן את סוגי הטובין שמותר להחסין בו ואת דרך ההחסנה.

69. מחסנים לסוגיהם

מחסנים רשויים יכול שיהיו משני סוגים:

(1) מחסנים כלליים המשמשים להחסנת טובין בכלל;

(2) מחסנים פרטיים המשמשים להחסנת טובין של בעל הרשיון בלבד.

70. תקופתו של רשיון מחסן

(א) רשיונות מחסן יינתנו לתקופת שנה שראשיתה באחד בינואר ויהיו ניתנים לחידוש כל שנה בתאריך זה.

(ב) הממשלה רשאית לקבוע, בתקנות, את התנאים שלפיהם ניתנים רשיונות מחסן ואת דירוג האגרות המשתלמות בעדם.

(ג) האגרה שנקבעה תהא משתלמת כל שנה מראש;ואם באחת השנים לא שולמה האגרה באחד בינואר או לפניו, יפקע הרשיון מאותו תאריך.

71. כוחה של הממשלה לבטל רשיון

(א) הממשלה רשאית בכל עת לבטל רשיון מחסן אם היתה סיבה מספקת לכך.

(ב) הודעה על ביטול רשיון תפורסם ברשומות, גם תימסר בכתב לבעל הרשיון.

79. לפקיד-המכס רשות גישה למחסן

לכל פקיד-מכס תהיה בכל זמן סביר גישה לכל חלק מכל מחסן ויהא מוסמך לבדוק את הטובין המצויים בו, ולשם כך הוא רשאי לדרוש מבעל הרשיון ליתן לו כניסה למחסן; לא עשה כן בעל הרשיון, רשאי גובה המכס לפרוץ את המחסן או כל חצרים שיש לעבור בהם כדי להבטיח את הגישה.

81. המכס על טובין מוחסנים ישולם תוך שנה

טובין חבי מכס המוחסנים במחסן רשוי, המכס עליהם ישולם תוך שנה אחת מיום שהוחסנו לראשונה, אם לא הרשה המנהל להחסינם תקופה ארוכה יותר;לא שולם המכס תוך הזמן האמור, מותר למכור את הטובין ויש לעשות בדמי המכר כפי שנקבע;היו הטובין דבר האבד, לדעת המנהל, רשאי המנהל למכרם גם לפני תום התקופה האמורה.

83. חבותו של בעל רשיון

טובין מוחסנים שסולקו מן המחסן בלי רשות, או לא הוגשו לפקיד-המכס כשדרש זאת, ולא ניתן עליהם הסבר להנחת דעתו של גובה המכס - בעל הרשיון של המחסן ישלם את כל המכס על אותם טובין ונוסף על המכס סכום של חמש לירות על כל אריזה או חבילה שסולקה, או שלא הוגשה, או כפל המכס.

84. חסר בטובין מוחסנים

נמצא חסר באחת האריזות של טובין שיובאו והוחסנו, ואין לתלות את החסר בכליה טבעית או בסיבה כשרה אחרת, יהא בעל רשיון המחסן חב, לפי דרישה בכתב מאת גובה המכס, לשלם כפל המכס החל על כמותם או על שווים של הטובין כפי שהוחסנו לראשונה. "

מחסן רישוי/ ערובה

מיסוי מעורב הכולל מיסוי מכס על הערך וקצוב :

אחוז מהערך + X ש"ח לכל קילו.

מיסוי מכס מעורב

מיסוי מכס המוטל על הערך של הטובין.

לדוגמא אחוז מערך ה – CIF.

מיסוי מכס על הערך

מיסוי מכס קבוע של הטובין :

 X ש"ח לכל קילו.

מיסוי מכס קצוב

סעיף 1 לפקודת המכס :

" מכס, מס קניה על יבוא כמשמעותו בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב – 1952 , מס ערך מוסף על יבוא כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975 , וכן כל מס או היטל אחרים המוטלים על יבוא טובין, על פי כל דין;".

מיסי יבוא

הרשות האוכפת את מדיניות היבוא והיצוא של מדינת ישראל לרבות רשות גבייה ( מכס, מס קנייה וכו' ).

מכס

מסוף מטענים וניטול.

ממ"ן מתפעל את מסוף המטענים בנתב"ג אשר אחראי לניטול המטען בדרך האוויר מישראל ולישראל.

מבחינה חוקית/ מכסית מסוף ממ"ן הוא מחסן מכס.

ממ"ן

מערכת משולבת סחר חוץ.

ממס"ח

סעיף 1 לפקודת המכס ( הגדרות ):

"מנהל" - מנהל אגף המכס והבלו ( והמע"מ )".

מנהל

היטל המוטל על ידי השלטונות בכפייה ואין כנגדו תמורה בניגוד לאגרה לרבות מכס, מס קניה ומע"מ.

מס

מס המוטל על הכנסתו של אדם או פירמה באופן ישיר ובשיעורים משתנים.

*מס הכנסה.

מס ישיר

מס המוטל על היבוא בלבד ומהווה מס מגן.

מטרתו להגן על הייצור המקומי ולהוות כלי לויסות מאזן התשלומים.

מס המכס משמש כבסיס להטלת מיסים נוספים כגון מע"מ ומס קנייה.

במסגרת השתייכותה של מדינת ישראל בארגון הסחר העולמי, אימצה ישראל את קוד הערכה גאא"ט – שיטת הערכה במסגרתה טובין מיובאים מוערכים בהתבסס על מחיר העסקה כפי הרשום בחשבונית הספק.

ישראל חברה בארגון המכס הבינלאומי ומיישמת מבנה תעריף אחיד בהתבסס על HS.

קביעת סיווג המכס נעשית לפי אופי הטובין, כללי הסיווג שבסעיפים של צו תעריף המכס, הערות ההסבר לשיטה המתואמת (בריסל) והנחיות הסיווג שמפורסמות מעת לעת על ידי הנהלת המכס.

מס מכס

מס המשתקף בדרך כלל במחיר הסחורה ומושת על  כתפי הצרכן. מיסוי הנישום על ההוצאה.

*מכס, מע"מ, קניה.

מס עקיף

מס עקיף המוטל מכוח חוק מס קנייה, צו מס קניה וצו תעריף המכס בשיעורים שונים בעיקר על מוצרי צריכה וכן בזמנו על תשומות ומוצרי בנייה. המס מוטל בשיעורים זהים על היצור המקומי ועל היבוא ומחושב כאחוז מהמחיר הסיטונאי.

בעקבות הרפורמות שהתחוללו בשנים האחרונות עיקר המס מוטל על מוצרים ביבוא.

בסיס המס ביבוא, הוא המחיר הסיטונאי ביבוא (מחיר הטובין + מכס+ תמ"א), ובסיס המס מיצור מקומי, הוא המחיר הסיטונאי של טובין (מחירם בשערי המפעל המייצר).

מס קנייה

מסלקה בנקאית.

במסגרת תהליך השחרור סוכן המכס שולח הודעת תשלום. ההודעה מחייבת אוטומטית את חשבונו ומזכה את חשבון המכס. לכל סוכן מכס מאושר גובה הסכום עליו הוא יכול להתחייב. 

מס"ב

מסירת הטובין במישרין מכלי התובלה הבינלאומי ליבואן/ לכלי ההובלה של היבואן  או לחילופין ביצוא מהיבואן לכלי התובלה הבינלאומי ללא מעבר במערכת המטען של הנמל.

מסירה ישירה

מסירת הטובין ליבואן לאחר פריקתם מכלי התובלה הבינלאומי ומעברם במערכת המטען של הנמל או  לחילופין ביצוא מסירתם מהיצואן דרך מערכת המטען בנמל לכלי התובלה הבינלאומי.

מסירה עקיפה

רשימה תפעולית המופקת על ידי גורם נטרלי בנמל, המפרטת את מכלול המטענים שהומכלו או נפרקו מהמכולה או מכלי שייט/טיסה.

בעל משמעות ביטוחית ותפעולית.

מסמך טאלי

מונח ביטוחי ביחס להשתרעות פוליסת הביטוח ממחסן המוכר ועד מחסן הקונה.

רצף הכיסוי הביטוחי יכול להסתיים/ להיקטע מהסיבות הבאות :

1.       הטובין הגיעו למחסן הקונה.

2.       הקונה ביוזמתו מעביר את הטובין למחסן ערובה. כניסה לבונדט היא עילה לתום הביטוח.

3.       היה והמטען לא נמשך מהנמל 30 יום לאחר הפריקה ( ניתן להרחיב את תקופת הפוליסה ל 30 יום נוספים ). 

4.       זיקת הביטוח בהתאם לתנאי המכר עוברת ממוכר לקונה.

5.       מעשי ומחדלי המבוטח.

6.       שטעון שאינו חלק אינטגרלי מהמסע יכול שיקטע את הרצף הביטוחי.   

מסע ( פוליסה )

מס עקיף וכללי המוטל על הצריכה בישראל ויבוא טובין.

המס מוטל על כל הפעולות המשקיות של העוסקים בכל שלבי היצור, המסחר והשירותים ובתנאי שהעסקה היא בעלת אופי מסחרי.

ביחס ליבוא המס משולם בעת שחרור הטובין מפיקוח רשות המכס.

הערך המוסף מבטא את התוספת שתורמת היחידה המשקית בפעילותה ואשר מבוטא בהפרש של מכירותיו של עסק לקניות של העסק.

שיעור המס כיום הוא 17% ( אין גביית מע"מ על פירות וירקות ).

מע"מ

מומחה מכס. 

מעריך מכס

במשך תקופה שנקבעה על ידי רשויות המכס ייבדקו כל פרטי המכס מסוג כלשהו.

מצרך

מרכז לוגיסטי.

מרל"ג

מוביל חוזי המתחייב למסור טובין ביעד שנבחר כפי המצויין בשטר המטען שהונפק על ידו בעבור קבלת תשלום כספי.

סעיף 24 לחוק סוכני המכס קובע :

"24א. הגדרות

בפרק זה, "משלח בינלאומי" - מי שעיסוקו, כולו או חלקו, במשלוח מטענים מחוץ לישראל לישראל, ומישראל לחוץ לארץ.

24ב. החלת הוראות על משלוח בינלאומי

(א) על משלח בינלאומי יחולו הוראות חוק זה בשינויים המחוייבים, למעט הוראות סעיפים 3א,4(א)(4),(4(ב) ו-(ג), 16 עד 19 ו- 33.

(ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לענין פרק זה, בכל מקום בחוק זה שבו נאמר "סוכן מכס", יראו כאילו נאמר "משלח בינלאומי", ובכל מקום שבו נאמר "פעולת מכס", יראו כאילו נאמר "פעולת שילוח בינלאומי.".

משלח בינלאומי

מונח כלכלי שפירושו: משק סגור, שלא מקיים סחר-חוץ; משק המנסה ליצר את כל צרכיו לעצמו (בדרך כלל, ללא הצלחה).

משק אוטורקי

ספר החוקים.

ס"ח

סחורה בלתי נדרשת /נתבעת.

הובלה ימית – 90 יום.

הובלה אווירית – 45 יום. זהו פרק זמן הקצר מזה המוקצב לטובין בהובלה ימית בעקבות ההנחה כי טובין המיובאים בדרך האוויר נדרשים לצרכים דחופים מאלו המיובאים בדרך הים.

מחסן ערובה – 12 חודשים.

היה וקיים חשד במכס שהסחורה היא מתכלה ( דבר האובד ) אזי תימכר הסחורה קודם למועדים הנוקבים מעלה.

סעיף65(ג) לפקודת המכס קובע כדלקמן :

"(ג) עברו שלושה חדשים מיום שיובאו אותם טובין או 45 ימים מיום שיובאו טובין לנמל תעופה ולא נתבעו ולא הותר רשמונם, רשאי גובה המכס למכרם; אולם טובין שהם דבר האבד, מותר למכרם ככל עת שיראה גובה המכס, בין לפני שסולקו למחסן ובין לאחר מכן. ".

סב"ן

היטל משווה.

סובסידיה

מונח תפעולי בנמלים עבור שירותי ניטול מכלי התובלה/ שיט ועד לרציף. 

סווארות

אדם או חברה האחראית לייצוג האונייה כלפי הגורמים הבאים:

רשויות:

נמל/ מכס/ משטרת גבולות

כלפי האונייה :

טיפול בנושא צוות/צידה לאונייה/דיווח לבעל האונייה

כלפי הלקוחות :

מידע/הפקת פקודת מסירה + שטר מטען/גביית כסף/טיפול במכולות ריקות/תביעות בגין אובדן ונזק

סוכן האונייה

אדם או חברה המורשים לבצע פעולות מכס.

בהתאם לחוק סוכני המכס עליו להיות רשום בפנקס סוכני המכס.

סעיף 1 לחוק סוכני המכס קובע כי :

" "סוכן מכס" - אדם העושה פעולת מכס בשביל זולתו דרך שירות לכל, והוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה ".

סוכן מכס

הסכום המרבי שישלם המבטח במקרה של אבדן או נזק כליל. סכום זה אמור להחזיר את המבוטח למצבו ערב קרות הנזק. 

סכום הביטוח

סכום קבוע או אחוז מסויים מסכום הביטוח הקבוע בפוליסה אשר במקרים בו סכום זה גבוה מסכום התביעה לא יזכה המבוטח בפיצוי .

סף פיצוי

הבסיס עליו משלמים את דמי המכס.

אוויר : CIP+ 3% דמי גבייה.

ים : CIF + אגרות רציף וסבלות. 

ערך לצורכי המכס

ערך לצורכי מכס +מיסי מכס+תמ"א .

ערך לצורכי מס קנייה

ערך לצורכי מכס+מיסי מכס+ערך מס קנייה.

ערך לצורכי מע"מ

מרכיב חומרי הגלם המיובאים ( במוצר המקור ).

ערך מוחלף

כל מה שהוסף על חומרי הגלם המיובאים.

ערך מוסף

סעיפים 132 133 לפקודת המכס קובעים כדקלמן :

"132. ערך עסקה

(א) ערך עסקה הוא המחיר ששולם או שיש לשלמו בעד הטובין, בעת מכירתם לשם ייצוא לישראל (להלן - מחיר העסקה), בתוספת ההוצאות והסכומים המפורטים בסעיף 133, ובלבד שהתקיימו כל התנאים המנויים בסעיף קטן (ב).

(ב) ערך עסקה ייקבע לפי סעיף קטן (א) רק בהתקיים כל אלה:

(1) אין הגבלות באשר למכירת הטובין או לשימוש בהם בידי היבואן, למעט -

(א) הגבלות המוטלות או הנדרשות בישראל על פי דין;

(ב) הגבלות לגבי האזורים הגיאוגרפיים שבהם מותר למכור את הטובין;

(ג) הגבלות שאינן משפיעות באופן משמעותי על ערך הטובין;

(2) מכירת הטובין או מחירם אינם כפופים לתנאי או לתמורה כלשהם שלא ניתן לאמוד את ערכם לצורך קביעת ערך הטובין;

(3) לא ניתן ליחס למוכר הטובין, בין במישרין ובין בעקיפין, כל חלק בתקבולים הצפויים ממכירת הטובין או משימוש בהם על ידי היבואן, למעט ההוצאות והסכומים המפורטים בסעיף 133, אם אינם כלולים במחיר העסקה מלכתחילה;

(4) (א) אין יחסים מיוחדים בין המוכר ליבואן;

(ב) היו יחסים מיוחדים בין המוכר ליבואן ערך העסקה לא הושפע מאותם יחסים; לעניין זה, יראו את ערך העסקה כאילו לא הושפע מיחסים מיוחדים אם הוכיח היבואן שערך העסקה קרוב, ככל האפשר, לאחד מהערכים המפורטים להלן -

(1) ערך העסקה במכירתם לייצוא לישראל של טובין זהים או דומים, ליבואנים שאין ביניהם לבין המוכר יחסים מיוחדים;

(2) ערך טובין זהים או דומים שנקבע לפי הוראות סעיף 133ד;

(3) ערך טובין זהים או דומים שנקבע לפי הוראות סעיף 133ה;

(ג) סבר המנהל כי ערך העסקה הושפע מיחסים מיוחדים, יודיע על כך ליבואן ויתן לו הזדמנות להשמיע בפניו את טענותיו.

(ג) עסקה שלא מתקיים לגביה אחד התנאים האמורים בסעיף קטן (ב) לא תשמש לקביעת ערכם של טובין לפי סעיף 130.

(ד) בקביעת ערך עסקה לא תובא בחשבון ריבית על פי הסדרי מימון שעשה היבואן בקשר לייבוא הטובין, אם נתקיימו כל אלה:

(1) דמי הריבית נפרדים ממחיר העסקה;

(2) הסדרי המימון נעשו בכתב;

(3) היבואן הוכיח, אם נדרש לעשות זאת, שהטובין אכן נמכרים במחיר שהוצהר עליו כמחיר העסקה וכי שער הריבית המוצהר אינו עולה על הרמה המקובלת בעסקאות דומות במדינה שבה ניתן המימון, בעת שנעשה הסדר המימון.

(ה) הנחות במחיר טובין שיינתנו לאחר פדייתם מפיקוח רשות המכס, לא יובאו בחשבון לעניין קביעת ערך העסקה של אותם טובין.

 133. התוספות למחיר העסקה לעניין קביעת ערך העסקה

(א) לצורך קביעת ערך העסקה כאמור בסעיף 132, ייווספו למחיר העסקה אך ורק ההוצאות והסכומים המפורטים להלן, אם אינם כלולים בו מלכתחילה, כשהם מחושבים על יסוד נתונים אובייקטיביים הניתן לאומדן -

(1) ההוצאות ששילם הקונה או שעליו לשלמן הקשורות בקניית הטובין כלהלן -

(א) עמלות ודמי תיווך למעט עמלות קניה; לעניין זה,

"עמלות קניה" - תשלומים שמשלם היבואן לסוכנו תמורת שירותי הייצוג בקניית הטובין שהסוכן מעניק לו בחוץ לארץ;

(ב) עלות כלי הקיבול הנחשבים לעניין המכס כחלק בלתי נפרד מהטובין;

(ג) עלות האריזה לרבות עלות העבודה ועלות חומרי האריזה;

(2) הערך היחסי של השירותים ואמצעי הייצור המפורטים להלן, שסיפק היבואן, במישרין או בעקיפין, ללא תמורה או במחיר מוזל, בקשר לייצורם ולמכירתם לייצוא של הטובין -

(א) חומרים, מרכיבים, חלקים ופריטים דומים, הכלולים בטובין;

(ב) כלים, תבניות ופריטים דומים, ששימשו בייצור הטובין;

(ג) חומרים שנצרכו והתכלו בייצור הטובין;

(ד) הנדסה, פיתוח, עבודת אמנות, עבודת עיצוב תכניות וסקיצות, שנעשו מחוץ לישראל, ונדרשו בייצור הטובין;

(3) תמלוגים ודמי רשיון המתייחסים לטובין, שהיבואן חייב בתשלומם, במישרין או בעקיפין, כתנאי למכירת הטובין בישראל על ידו;

(4) ערכו של כל חלק שניתן ליחסו למוכר, במישרין או בעקיפין, בתקבולים הצפויים מכל מכירה של הטובין או משימוש בהם, שבוצעו לאחר מכירתם לייצוא לישראל;

(5) העלויות שלהלן הכרוכות בהבאת הטובין לנמל הייבוא או למקום הייבוא -

(א) עלות ההובלה של הטובין לנמל הייבוא או למקום הייבוא למעט עלויות כאמור שנגרמו עקב נסיבות מיוחדות שאין ליבואן שליטה עליהן והמנהל קבע שאין לכלול אותן בערך העסקה; המנהל רשאי לקבוע כללים ותנאים לענין זה, לרבות סוגי טובין, סוגי הובלות ושירותים אחרים;

(ב) תשלומים עבור טעינה, פריקה וטיפול, הקשורים בהובלת הטובין לנמל הייבוא או למקום הייבוא, ובכלל זה אגרות סבלות, אגרות סוורות ואגרות רציף;

(ג) עלות הביטוח.

(ב) בהעדר נתונים אובייקטיביים הניתנים לאומדן לצורך חישוב הוצאה או סכום כלשהם מן המפורטים בסעיף קטן (א), שהוצאו במסגרת עסקה, לא תשמש העסקה האמורה לקביעת ערכם של טובין לפי סעיף 130. ".

ראה גם דרכי קביעת ערכם של טובין למכס וערך לצורכי מכס.

ערך עסקה

סכום כסף בגובה המיסים והמכס המופקד בחשבון המכס עד לביצוע פעולה כלשהי על ידי היבואן.

פיקדון

סעיף 1 לחוק סוכני המכס קובע כי :

" "פעולת מכס" - כל עשייה למען הזולת כלפי רשויות המכס בקשר ליבוא, ליצוא או למעבר טובין, ששר האוצר קבע אותה בצו;".

פעולת מכס

ראה DELIVERY  ORDER.

פקודת מסירה

סעיף 1 לפקודת המכס :

"כל אדם המועסק בשירות רשות-המכס שלא כפועל, וכן כל עובד המדינה המשמש אותה שעה בתפקידי רשות-המכס; ".

פקיד המכס

סעיף 16 לחוק סוכני המכס קובע כדקלמן :

"16 . פקיד רשוי

(א) סוכן מכס וכן בעל טובין רשאים, באישור גובה המכס, למנות בכתב אדם המועסק על ידיהם בלבד, לעשות פעולות מכס מטעמם (בחוק זה - פקיד רשוי) ; גובה המכס רשאי, אם ראה טעם מיוחד לכך, ובהסכמת המנהל, לאשר מינוי אדם אחד על ידי כמה סוכני מכס או כמה בעלי טובין אם אלה הסכימו לכך.

(ב) לא יפעל אדם כפקיד רשוי, לא יפרסם ולא יציג עצמו ולא יתחזה כפקיד רשום, אלא אם נתמנה לכך ואושר כאמור בסעיף קטן (א), ולא יעשה פעולות מכס מטעם אדם זולת ממנהו. ".

פקיד רישוי

שימוש בחומרי גלם של מדינה שהיא צד להסכם תוך שמירה על מקוריות המוצר.

* אירופה 100%.

צבירה

צו יבוא חופשי.

צי"ח

קובץ תקנות.

ק"ת

סעיף 1 לפקודת המכס :

"הממונה או המפקד על אניה או מי שנטל לידו את הפיקוד עליה, ולמעט נווט או עובד המדינה".

קברניט

אחת משתי שיטות התשלום עבור מיסי המכס.

סוכן המכס/ יבואן מגיע פיזית לקופה בתחנת המכס עם הגשת הרשומון הפיזי וצרופותיו .

שכיח במקרים של יבוא אישי או יבוא מזדמן.

קופה

סעיף 1 לפקודת המכס :

"מקום שהוקצה או שאושר על ידי הממשלה להנחת טובין או לטעינתם ".

רציף

מסמך פורמלי לוגי ופיזי המיועד להתרת הטובין מרשות המכס בעד תשלום המכס והמיסים.

זוהי בפועל חשבונית מטעם המדינה המעידה על מיסי היבוא אותם משלם היבואן.

להלן סעיפים רלוונטיים בפקודת המכס :

"24. רשמון

כל טובין הנתונים לפיקוח רשות-המכס, חוץ מטובין שייבואם אסור, ניתן להגיש עליהם רשמון ולקבל עליו התרה בדרך שתיקבע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת. "

"65. התרת הרשמון

(א) רשמונו של כל המטען או המשגור, שנפרק או שעומד לפריקה, יוגש לאחר הגשת התסקיר של האניה או לאחר בוא המשגור, תוך הזמן שנקבע לכך או תוך זמן נוסף עליו שראה גובה המכס להתיר.

(ב) טובין מתוך מטען או משגור כאמור שלא הוגש עליהם רשמון תוך הזמן שנקבע, רשאי גובה המכס להורות על סילוקם לכל מחסן מכס שהוקצה לכך.

(ג) עברו שלושה חדשים מיום שיובאו אותם טובין או 45 ימים מיום שיובאו טובין לנמל תעופה ולא נתבעו ולא הותר רשמונם, רשאי גובה המכס למכרם;אולם טובין שהם דבר האבד, מותר למכרם ככל עת שיראה גובה המכס, בין לפני שסולקו למחסן ובין לאחר מכן. "

המסמכים המצורפים לרשמון נקובים בסעיף 146 לפקודת המכס :

" 146. מסירת חשבון מכר עם הרשמון

(א) עם הרשמון על הטובין יש להגיש את כל חשבונות המכר, שטרי הביטוח, שטרי המטען, שטרי החבילות, המכתבים והתעודות האחרות הנוגעים למשלוח הטובין והמראים את ערכם במקום קנייתם, ואת דמי ההובלה, הביטוח ושאר התשלומים שעליהם.

(ב) בטובין שייבואם או ייצואם טעון היתר או רשיון יש להגיש עם הרשמון גם את ההיתר או הרשיון"

(ג) רשאי המנהל לדרוש שעם חשבון המכר המקורי יוגש לו העתק חתום בידי הנשגר או בידי בעל הטובין או בחותמתם ; במקרה זה תעכב רשות-המכס בידיה את חשבון המכר המקורי, ותחזיר את ההעתק לבעליו לאחר שנפדו הטובין.

(ד) המסמכים והתעודות המפורטים בסעיף זה יוגשו בדרך שתיקבע בתקנות .".

רשומון (יבוא)

הטובין עוברים ממחסן א למחסן ב.

אין תשלום מיסים בגין העברה זו.

לעניין זה ראה סעיף 91 לפקודת המכס :

"91. רשמון על טובין מוחסנים

טובין מוחסנים מותר לרשמם -

(1) לצריכה בארץ;

(2) לייצוא;

(3) לסילוק אל מקום אחר לשם החסנה. ".

רשומון אחסנה משנית

רשומון יבוא לשם יצוא.

יבוא סחורה במטרה להעבירה תהליכים גולמיים ולאחר מכן להעבירה תהליך יצוא.

זהו מס נדחה עד להוכחת הייצוא.

רשומון יל"צ

תעודה באמצעותה רשויות המדינה מכירות במעשה היצוא של הטובין. 

רשומון יצוא

כניסה למחסן.

הטובין מועברים למחסן רישוי בפיקוח המכס ללא תשלום מיסים.

המיסים אינם משולמים למעט מיסי נמל ואגרת רשומון של המכס.

רשומון כנ"מ

רשומון פטור מותנה.

רשומון המונפק ביחס למוצרים שיש עליהם מס גביה והיעוד שלהם הוא לצרכים מוגדרים המקבלים פטור. יש לקבל מראש אישור לפטור מתשלום המיסים.

* או"ם.

* ציוד לנכים.

* ציוד המשמש לקו ייצור.

רשומון פט"מ

שחרור ממחסן רישוי.

השחרור יכול להיות מלא או חלקי.

המיסים משולמים בהתאם למכסה ששוחררה ממחסן הרישוי לרבות שיעורי ההובלה והביטוח היחסיים.

רשומון שח"ם

הרשות המוסמכת על פי דין להענקת רישיונות.

רשות מוסמכת

סוברגציה/ תחלוף.

זכות הפיצוי של המבוטח כלפי צד שלישי שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת למבטח ( גורם אחר ) ששילם למוטב את תגמולי ביטוח.

שיבוב

שינוי הפוליסה יעשה בכתב ובהסכמה בין הצדדים.

ביטול חד צדדי של הפוליסה צריך שייעשה בהתאם לדרך הקבועה בסעיף הביטול בפוליסה.

סעיף הביטול קובע תקופות ביטול כדלקמן :

ימי ואווירי 30 יום.

סיכוני מלחמות ושביתות  7 ימים.

סיכוני שביתות לארצות הברית  - 48 שעות.

המשמעות : מטען שהובל בתוך תקופה זו יהיה מבוטח עד לתום התקופה.

שינוי ( וביטול ) הפוליסה

החזרת המבוטח למצבו הקודם ערב קרות הנזק.

שיפוי

במקרים בהם נתגלה נזק או אובדן נהוג להעסיק שמאי במטרה לקבל חוות דעת עצמאית לגבי הסיבות לנזק וגובה הנזק.

שמאות

שער חליפין של המכס שהינו שער חליפין יציג + 0.5%.

שער החליפין נקבע ביום ו' והוא תקף עד ליום ב' בשבוע שלאחר מכן.

היה ושיעור השינוי במצטבר עלה על יותר מ 3% אזי שער החליפין יהיה השער המטבע ביום השחרור מהמכס.

שער מטבע של המכס

החל מ – 1.9.91 החל תהליך חדש ואפקטיבי של חשיפת המשק הישראלי לייבוא ממדינות עימהן לישראל אין הסכם סחר.

במסגרת התהליך בוטלו ההגבלות המינהליות על היבוא וכן הוטלו שיעורי מכס אשר הופחתו בהדרגה.

תהליך החשיפה מביא להפחתה הדרגתית במהלך של  6 או 7 שנים ,של שיעורי המס על יבוא טובין ממדינות אלו.  כאשר בסיומו של התהליך יוטל מס בשיעור של 12% על מוצרים ו 8% על חומרי גלם.

בשנות ה 90 אחוז המכס אשר הוטל על היבוא ממדינות אלו היה גבוה ביותר. התהליך ברובו הסתיים בספטמבר 2000 ואמור להימשך עד שלהי 2005. זהו תהליך חד צדדי הגורף ביקורת של התעשיינים לפיה התהליך מהיר מידי ופוגע בתעשייה המקומית.

כדאיות התהליך טמונה בעובדה שהמחירים למוצרים אלו בשוק יורדים והדבר מביא לאינפלציה נמוכה.

תהליך החשיפה

החובה החלה על המבוטח לחשוף לפני המבטח כל פרט רלוונטי ביחס לטובין וביחס למסלול השינוע של הטובין.

תום לב

קוד בדיקה אלגוריתמי של המכס לאיתור טובין המצריכים בדיקה.

* טובין המיועדים לרשות הפלסטינית.

תזרים קוד בדיקה

תקן לא חל.

אישור ממכון התקנים שאין צורך באישור.

תל"ח

תוספת מכסת אחוזים אשר מוטל על היבוא ותפקידה השוואה בין מחיר היבוא למחיר הסיטונאי.

תמ"א

תעודה המעידה על איחסון הטובין במחסני הנמל.

תעודת אחסנה

תעודה המעידה על מיקום הטובין במחסן בנמל והמהווה אישור של הרשות המאחסנת ( רשות הנמלים, ממ"ן, מסופים עורפיים ) על קבלת הטובין וכאמור על מקום הימצאם.

תעודת איתור

תהליך השחרור מהמכס אשר נקבע בפקודת המכס.

תש"ר

סעיף 154 לפקודת המכס קובע כי היה והתגלע סכסוך בנוגע לסכום המכס או לשיעור המכס המשתלם על טובין מסויימים, או בנוגע לחבות הטובין במכס לפי דיני המכס, רשאי בעל הטובין לשלם אגב מחאה את הסכום הנדרש על ידי גובה המכס, וסכום ששולם בדרך זו ייחשב לגבי בעל הטובין כשיעור המכס הנכון המשתלם על הטובין, כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת בתובענה שהוגשה לפי סעיף זה.

בעל הטובין רשאי, תוך שלושה חדשים מיום התשלום, להגיש תובענה נגד הממשלה להחזרת הסכום ששילם כאמור, כולו או מקצתו.

אין להגיש תובענה להחזרת כל סכום לפי סעיף זה, אלא אם לפני התשלום נכתבו ברשומון הטובין המלים "שולם אגב מחאה" ונחתמו בידי בעל הטובין או בידי סוכנו.

 

תשלום אגב מחאה